Екип

Нашият ИН ВИТРО екип е едновременно консултант, партньор-събеседник, придружител,
съветник и лекар в едно цяло. Обръщайте се към нас с въпроси, ние сме на Вашите услуги.

Ръководител на ИН ВИТРО-център:

д-р Иво Тодоров к.м.н.

Мениджър:

Ети Тодорова

Анестезиолози:

Д-р Чавдар Чернев
Д-р Милко Недялков
Д-р Даниел Бозуков

Акушерки:

Румяна Николова
Милена Маркова

ИН ВИТРО лаборатория:

дипл. биолог
Катерина Владимирова

Хормонална лаборатория :

мед. лаб. Нина Коларова-Захариева

Микробиологична
лаборатория:

д-р Иво Григориев
мед. лаб. Веска Йорданова
мед. лаб. Гергана Горчева

Секретариат:

г-жа Вера Стоядинова