Операции

Амбулаторни операции

Нашият спектър:

• хистероскопска ендометрична ресекция
• хистероскопска миомна ресекция
• хистероскопско канюлиране на яйцепроводите
• микролапароскопия
• фалоскопия
• лапароскопски Burch
• лапароскопска хирургия на яйцепроводите
• лапароскопска вагинална хистероектомия
• редуциране и увеличаване на бюст
• естетични операции