Сайта се Подновява в момента!

ИН ВИТРО Гинекологична клиника «Братя Тодорови»

Д-р Иво Тодоров к.м.н.

София 1606, бул. “Скобелев” 26
тел. 02 9533408 • GSM 0884 852500 • тел./факс 02 9525742
e-Mail: ivf@ivf-todorovi.com • Internet: http://www.ivf-todorovi.com/

С удоволствие сме на Ваше разположение за допълнителна информация.
Секретариатът работи за Вас от понеделник до петък от 8 ч. до 17 ч.

Към старият сайт